Infrarood Sauna X-Trend Tegen Stress Reductie

De beste infrarood sauna X-Trend in België? Ontdek de infrarood sauna X-Trend, dé infrarood expert met meer dan 20 jaar ervaring.

Ontdek ons infrarood sauna gamma en vraag vrijblijvend prijzen & advies aan:

Infrarood Sauna X-Trend 2024 - Infrarood Saunas Van X Trend

Stap 1 van 2 - Infrarood sauna

X-Trend Infrarood Sauna: Prijzen
Infrarood sauna X-Trend

Stress reductie door infrarood sauna X-Trend

Stap uit de stress trein naar de diepten van ontspanning en genezing voor een lang leven. De majestueuze, vloeiende en dynamische dans van de menselijke fysiologie is werkelijk een wonder: dit perfect georkestreerde evenwicht van systemen houdt het lichaam gezond en vol vitaliteit.  Wanneer het evenwicht voor een langere periode wordt verstoord, leidt dit tot ziekte en uitputting van de levenskracht.

De krachtige verbinding tussen lichaam en geest maakt het mogelijk dat biochemische veranderingen in het fysieke systeem optreden als reactie op de perceptie van externe omstandigheden en condities. Deze koppeling maakt overleven mogelijk door het lichaam in staat te stellen zich snel aan te passen aan bedreigingen van buitenaf.

Deze vloeiende interactie met de omgeving heeft de menselijke soort door de tijden heen in stand gehouden. Wanneer de geest een externe bedreiging waarneemt, verandert het lichaam onmiddellijk in een vat dat in staat is om fysieke dreiging af te weren en zich ertegen te verdedigen, dit scherpe vermogen is de stressrespons.

Wat gebeurt er als de geest voortdurend levensbedreigende signalen van de buitenwereld waarneemt? Het lichaam blijft gedurende langere perioden in een stressreactie. Deze langdurige staat van verhoogde stressrespons put uiteindelijk het systeem van het lichaam uit en kan leiden tot de afbraak van de lichaamsweefsels met ziekte tot gevolg.

Wat ooit diende om de overleving van de menselijke soort te verzekeren, is nu een van de belangrijkste oorzaken van chronische ziekte: Stress.

De noodzaak om homeostase te herwinnen en uit de stressrespons te stappen is absoluut noodzakelijk. Aangezien het moderne leven de geest stimuleert om bedreigingen voor het overleven waar te nemen, reageert het lichaam met een keten van biologische reacties om het lichaam in een toestand van chronische stress te brengen, daarom is de noodzaak om een weg terug naar ontspanning te vinden op een all time high.

Brede-spectrum infrarood sauna X-Trend is een unieke modaliteit die gebruik maakt van het onzichtbare lichtspectrum om mensen te baden in stralingswarmte. Dit lichtbad heeft een dynamische wisselwerking met de menselijke fysiologie om de nodige hormonale en biochemische reactie te produceren om het lichaam uit de stressrespons te halen en terug te brengen naar een toestand van ontspanning.

In dit artikel vind je extra informatie over infrarood sauna X-Trend 

Laat het alarm afgaan: Wat gebeurt er in het lichaam tijdens de activering van het overlevingsmechanisme?

De bijna onmiddellijke cascade van lichamelijke veranderingen die optreden als reactie op levensbedreigende omstandigheden is perfect georkestreerd om overleving te garanderen. Het proces van het in gang zetten van deze overlevingsmechanismen begint in het centrum van de hersenen dat bekend staat als de amygdala, een gebied van de hersenen dat verantwoordelijk is voor emotionele verwerking.

Dit emotionele centrum stuurt een signaal naar de hypothalamus, in wezen een commandocentrum voor het centrale zenuwstelsel. Het centrale zenuwstelsel is een communicatienetwerk voor het hele lichaam en zorgt ervoor dat lichamelijke reacties gesynchroniseerd worden met emotionele en mentale gevoelens en waarnemingen.

Infrarood Sauna Prijs

Wanneer de amygdala een onmiddellijke dreiging waarneemt, wordt een noodsignaal naar de hypothalamus gezonden, en het hele centrale zenuwstelsel schakelt over van rust en ontspanning naar de overlevingsmodus. Dit overlevingsmechanisme van het autonome zenuwstelsel wordt sympatische dominantie of vecht-of-vluchtreactie genoemd.

Wanneer de sympathische dominantie wordt geactiveerd, worden signalen naar de bijnieren gestuurd. Deze klieren reageren door een hormoon genaamd epinefrine (ook bekend als adrenaline) in de bloedbaan uit te scheiden. Wanneer adrenaline in de bloedbaan wordt gepompt en door het lichaam circuleert, treden een aantal fysiologische veranderingen op.

De hartslag wordt verhoogd om bloed naar de vitale organen en spieren te pompen ter voorbereiding op verdediging door middel van gevecht of vlucht. De polsslag is verhoogd en de bloeddruk stijgt, de ademhaling wordt sneller, kleine luchtwegen in de longen worden geopend zodat de longen bij elke ademhaling evenveel zuurstof kunnen opnemen.

In dit artikel vind je extra informatie over infrarood sauna X-Trend 

Extra zuurstof wordt naar de hersenen gestuurd om de alertheid te verhogen en het hele zintuiglijke apparaat wordt geprikkeld om het dreigende gevaar in de externe omgeving scherp waar te nemen. Adrenaline zorgt er ook voor dat bloedsuiker en vetten uit tijdelijke opslagplaatsen in de bloedbaan vrijkomen, in feite wordt alle energie van het lichaam geactiveerd om het lichaam te verdedigen en uiteindelijk te overleven.

Deze cascade van transformatie als reactie op een waargenomen bedreiging heeft millennia lang het overleven van de menselijke soort verzekerd. Wanneer dit overlevingsmechanisme in evenwicht is met de terugtrekking uit de stressrespons naar een staat van herstel, keren lichaam en geest terug naar homeostase. De lange levensduur van de gezondheid in het lichaam wordt versterkt door een toestand van rust en ontspanning.

Het zijn dus niet de intermitterende toestanden van stressrespons die een probleem vormen voor de gezondheid, maar het zijn eerder de langdurige toestanden van overleving die uiteindelijk leiden tot de uitputting van gezondheid en vitaliteit.

Bij vragen over de infrarood sauna X-Trend therapie kan u altijd contact opnemen met een van onze gespecialiseerde werknemers

Chronische stressrespons versus korte fluctuaties in de overlevingsstand

De georkestreerde keten van reacties die in de hersenen en het lichaam optreden als reactie op waargenomen gevaar is van groot belang voor het overleven van het menselijk ras. Het probleem ontstaat wanneer de staat van stressreactie niet in evenwicht is met de natuurlijke terugtrekking naar ontspanning waar voeding en verjonging plaatsvinden. Wanneer het emotionele centrum van de hersenen een gevaarlijke bedreiging waarneemt, zendt het signalen naar de hypothalamus om het autonome zenuwstelsel uit de rust te activeren en tot overleven aan te zetten.

Wat gebeurt er als de waarneming van gevaar door de amygdala niet juist is? Of wat gebeurt er als het autonome zenuwstelsel wordt opgeroepen tot een toestand van sympathische dominantie, zelfs wanneer levensbedreigende situaties gewoon een kwestie van verkeerde waarneming zijn? Wanneer het dagelijkse leven de katalysator is van de stressrespons, zijn de bijnieren voortdurend in dienst, zijn hartslag en bloeddruk voortdurend hoog, en blijft de geest waakzaam met verhoogde externe zintuigen.

Infrarood Sauna Prijs

Als het verkeer, een hoge werkdruk of teveel beeldschermtijd bijvoorbeeld als bedreigend worden ervaren, dan is het autonome zenuwstelsel voortdurend in een staat van stressreactie. Helaas is de overlevingsstand niet houdbaar als de primaire staat van zijn. Zonder de mogelijkheid om terug te keren naar een toestand van rust en ontspanning, krijgt het lichaam niet de nodige hersteltijd die het nodig heeft om gezondheid en welzijn te bevorderen.

Het resultaat van een langdurige staat van overleving is de afbraak van het lichaamssysteem en uiteindelijk chronische ziekte zoals auto-immuunziekten en hartziekten. De roep om actie voor de moderne burgers van onze planeet is om actief modaliteiten te vinden die de geest en het lichaam aanmoedigen om uit de chronische stress te komen en terug te keren naar een staat van ontspanning waar voeding en groei kunnen plaatsvinden.

Infrarood Sauna X-Trend Tegen Stress
Infrarood sauna X-Trend tegen stress

Ontspanning: De andere kant van de overlevingsmunt

Net zoals het hersencentrum een signaal stuurt naar het autonome zenuwstelsel wanneer een bedreiging wordt waargenomen, geldt dit ook wanneer veiligheid en zekerheid de status quo zijn. Waargenomen veiligheid geeft het autonome zenuwstelsel het signaal om van sympathische dominantie weer over te gaan naar parasympathische dominantie (rust, spijsvertering, ontspanning). Wanneer de hersenen veiligheid waarnemen, geven de bijnieren niet langer adrenaline af in de bloedbaan.

Hypervigilantie van de geest wordt teruggebracht naar open creativiteit, de bloeddruk wordt verlaagd, de hartslag wordt lager, en energie wordt naar binnen gericht voor genezing en celgeneratie. Kortom, het onderhoud van de interne lichaamssystemen wordt beloond wanneer het lichaam zich ontspant. Wonden worden geheeld en het immuunsysteem wordt versterkt wanneer het lichaam zich kan ontspannen in parasympatische dominantie.

Het is van cruciaal belang dat ieder individu hulpmiddelen en modaliteiten vindt die het zenuwstelsel aanmoedigen om uit de stressrespons terug te keren naar een staat van ontspanning. Er zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar om deze vloeiende beweging te bevorderen, maar geen enkel is zo moeiteloos en effectief als infrarood sauna X-Trend therapie.

Bij vragen over de infrarood sauna X-Trend therapie kan u altijd contact opnemen met een van onze gespecialiseerde werknemers

Infrarood Sauna Prijs

Hoe kan infrarood sauna X-Trend therapie het lichaam en de geest stimuleren om terug te keren naar een staat van ontspanning?

Infrarood Sauna X-Trend 2024 - Infrarood Sauna X Trend Lichttherapie

– Hersengolven bewegen van Beta naar Theta (van Hyperactieve Waakzaamheid naar Expansief en Creatief)

– Het zintuiglijk apparaat keert zich naar binnen

– De kerntemperatuur stijgt en de lichaamstemperatuur daalt na afloop van de saunabeurt.

– Mitochondriale stimulatie produceert nutriëntenrijk bloed om de bloedsomloop te verbeteren

Welke rol speelt de breedspectrum infrarood sauna X-Trend therapie bij het bepalen van de toestand van het autonome zenuwstelsel? Hoe kan dit onzichtbare spectrum van licht de fysiologische respons op grote schaal beïnvloeden?

Hersengolven: Van Beta naar Theta

Een menselijk brein dat de positieve stressverlagende voordelen van infrarood sauna X-Trend ervaart. Hoewel het infrarode lichtspectrum onzichtbaar is voor het oog, wordt het ervaren als warmte. Het is een kalmerende stralingswarmte en onder invloed daarvan vertragen de hersengolven.

In deze omgeving van subtiele warmte ontvangt de hypothalamus geen signaal van dreiging. Het gevoel van een zachte slaperigheid dat optreedt in de infrarood sauna X-Trend is de tegenpool van de snelwerkende hersengolven die optreden wanneer er gevaar dreigt. Dit betekent dat de hypothalamus het autonome zenuwstelsel niet in de overlevingsstand zet, en het lichaam in een diepere staat van ontspanning zakt terwijl de hersengolven vertragen.

Wanneer een bedreiging wordt waargenomen, versnellen de hersengolven tot de bèta frequentie. Dit stelt de geest in staat om de externe omgeving waakzaam te onderzoeken op bedreiging. Binnen de straling van het infrarode licht gaan de hersengolven van bèta naar theta, waar de frequentie langzamer is. De hersenen scannen niet langer de horizon op bedreigingen, maar worden juist open en expansief voor creativiteit.

De zintuigen ontspannen zich en de waarneming wordt naar binnen gekeerd

De stralingswarmte van een infrarood sauna X-Trend in combinatie met een zachte sensorische deprivatie zorgt ervoor dat de waarneming naar binnen wordt gekeerd, weg van de wereld.

Terwijl de geest afstand doet van hypervigilantie voor de buitenwereld, stoppen de bijnieren met het vrijgeven van adrenaline in de bloedbaan, wordt het zintuiglijk apparaat enigszins afgestompt, en dit stelt het lichaam in staat om in ontspanning weg te zakken, omdat het zich niet langer hoeft voor te bereiden om zichzelf te verdedigen.

Thermische regulatie

De stralingswarmte zoals ervaren tijdens een sessie van een breed-spectrum infrarood sauna X-Trend therapie gaat verder dan de initiële opperhuid en verhoogt de kerntemperatuur van het lichaam. Na de sessie zorgt de daling van de lichaamstemperatuur voor verdere ontspanning, en deze daling van de lichaamstemperatuur is een belangrijk onderdeel van het in slaap vallen. Naarmate de slaap verbetert, kan het lichaam langer in een toestand van ontspanning blijven.

Bij vragen over de infrarood sauna X-Trend therapie kan u altijd contact opnemen met een van onze gespecialiseerde werknemers

Verrijk het bloed met Mitochondriale Stimulatie

De echte magie van het infrarode lichtspectrum vindt plaats door zijn relatie met het cellulaire netwerk van het lichaam, met name de mitochondriën. Als het lichaam (een gemeenschap van bijna 50 triljoen cellen) wordt verzadigd met de infrarood licht frequentie, worden de energie centra van de cellen hyper ontvankelijk voor het licht.

Deze interactie creëert een cascade van microscopische veranderingen om de verrijking van het bloed en een verbeterde circulatie te bewerkstelligen. In een toestand van sympathische dominantie komen opgeslagen suikers en vetten vrij in de bloedbaan, in schril contrast hiermee, onder invloed van infrarood licht, komt er meer zuurstof vrij in de bloedbaan waardoor de kwaliteit van het bloed wordt verrijkt.

Deze toename van de kwaliteit van het bloed in combinatie met de vaatverwijding (het verwijden van de haarvaten) verbetert de bloedsomloop en voedt daardoor alle delen van het lichaam met voedselrijk bloed dat wordt gebruikt om het lichaam van binnenuit te genezen.

naar veiligheid, geborgenheid en comfort.

Het geschenk van een lang leven en levenskwaliteit kan voor u zijn als u zich koestert in de warme gloed van infraroodsauna therapie om stress van het lichaam te bevrijden en weg te zinken in een staat van diepe ontspanning.

Infrarood Sauna Prijs

Stap uit de stress trein en stap op het reddingsvlot van infrarood sauna X-Trend therapie om u terug te brengen naar een staat van rust, verjonging en herstel

Blijven hangen in een chronische staat van stressrespons is geen luxe die het lichaam kan volhouden. Uiteindelijk zal een langdurige staat van overleven een zware tol eisen die het lichaam zich niet kan veroorloven. Het uiteindelijke resultaat van voortdurende hyperwaakzaamheid is ziekte, aandoeningen en degradatie van de lichaamssystemen.

Een beetje R & R is niet iets dat twee keer per jaar op vakantie moet worden genomen, maar moet worden opgenomen in de dagelijkse praktijk om evenwicht en gezondheid te behouden. Het is van het grootste belang een hulpmiddel te vinden dat het lichaam in staat stelt de sympathische dominantie te verlaten en terug te keren naar een toestand van ontspanning en rust.

Breed-spectrum infrarood sauna X-Trend therapie biedt een comfortabele en veilige manier voor het lichaam om zich aan te passen aan de parasympathische dominantie – waar verzorging, spijsvertering en ontspanning kunnen plaatsvinden. Deze helende modaliteit zal de overlevingsmodus uitschakelen en u zachtjes uitnodigen in een staat van zijn die alle delen van het lichaam zal revitaliseren en de geest in staat zal stellen te vertragen en zich te ontspannen van hectische denkpatronen naar kalmte.

Hoewel we vaak weinig kunnen doen aan het drukke woon-werkverkeer en de snelle cultuur van onze moderne wereld, kunnen we er wel voor kiezen om een oase te creëren voor lichaam en geest om uit de chaotische externe realiteit te stappen en terug te keren

Bij vragen over de infrarood sauna X-Trend therapie kan u altijd contact opnemen met een van onze gespecialiseerde werknemers