Infrarood saunatherapie voor betere immuniteit

Wist u dat u met X-Trend infrarood saunatherapie beter bestand bent tegen ziektes? Infrarood saunatherapie van X-Trend zorgt voor een betere immuniteit. De beste infrarood sauna’s in België? Ontdek de infraroodsauna’s van X-Trend, dé infrarood expert met meer dan 20 jaar ervaring.

Ontdek ons infrarood sauna gamma en vraag vrijblijvend prijzen & advies aan:

Saunatherapie 2024 - Infrarood Saunas Van X Trend

Stap 1 van 2 - Infrarood sauna

X-Trend Infrarood Sauna: Prijzen
X-Trend saunatherapie

Verhoog je immuniteit met saunatherapie: Een gedetailleerd verslag over hoe saunagebruik je immuunrespons kan verbeteren

Een virale epidemie van wereldomvattende proporties roept ieder van ons op om onze persoonlijke immuunrespons onder de loep te nemen. Als er ooit een noodzaak was om te bespreken wat we op individueel niveau kunnen doen om onszelf, onze gezinnen en onze gemeenschap te beschermen tegen binnendringende virale infecties, dan is nu het moment.

Hoewel er weinig is wat iemand kan doen om de verspreiding van virussen en hun evolutie tot steeds nieuwe stammen tegen te houden, is het wel mogelijk om de persoonlijke immuunrespons aan te passen en te verbeteren. Preventieve zorg wordt dus de gerichte actie om de biologische reactie op het individuele niveau op bedreigende virussen te verbeteren, vooral omdat er vaak weinig gedaan kan worden om de wereldwijde verspreiding van nieuwe stammen van virale ziekteverwekkers tegen te houden.

Wanneer de wereld om ons heen oncontroleerbaar en chaotisch aanvoelt, wat kunnen we dan op individueel niveau doen om onze immuniteit op te krikken? Dit artikel biedt de gelegenheid om de aard van de menselijke immuunrespons als systeem te onderzoeken, correlatieve en oorzakelijke factoren die de persoonlijke immuniteit kunnen uitputten, en hoe sauna gebruik je algemene reactie op vreemde ziekteverwekkers mogelijk kan verbeteren.

Dit artikel gaat over de voordelen van infrarood saunatherapie op het immuunsysteem.

Hoe werkt het immuunsysteem: Een basisoverzicht van het verdedigingsmechanisme van het lichaam

Het immuunsysteem werkt hoofdzakelijk op het onwillekeurige niveau, in feite zullen de meesten, als alles goed gaat, zelden merken dat het functioneert. De werkelijkheid is dat dit geïntegreerde netwerk van cellen, weefsels en organen de klok rond aan het werk is om het lichaam te beschermen tegen invasies van buitenaf, die voortkomen uit schadelijke bacteriën, omgevingsfactoren, virussen en zelfs inwendige cellulaire muiterij.

Volgens het tijdschrift over immuunrespons van het National Center of Biotechnology Information voert dit systeem drie basistaken uit om het lichaam te beschermen:

  • Het bestrijden van ziekteverwekkende ziektekiemen (pathogenen) zoals bacteriën, virussen, parasieten of schimmels, en ze uit het lichaam verwijderen
  • Om schadelijke stoffen uit de omgeving te herkennen en te neutraliseren, en
  • Om ziekte-veroorzakende veranderingen in het lichaam, zoals kankercellen, te bestrijden.

Het immuunsysteem zelf heeft twee primaire subcategorieën, die het Adaptieve en het Aangeboren deel worden genoemd. Beide delen werken samen om een goede afweer van het lichaam te verzekeren, en beide zijn nodig. De adaptieve tak van het immuunsysteem speelt een cruciale rol als we onze immuniteit beginnen te ’trainen’ door middel van allerlei praktijken.

In wezen begint saunatherapie, door microdosering van gecontroleerde uitwendige positieve stress op het lichaam, vergelijkbaar met lichaamsbeweging, net als een atleet onze immuunrespons te trainen tot hogere prestatieniveaus. De technische term voor dit aanpassingsproces dat elke cel of elk organisme ondergaat heet hormese.

Het proces van hormese toont aan dat het door middel van een specifiek protocol mogelijk is de immuniteit tot hogere prestatieniveaus te trainen! Inzicht in het doel achter de werking van het immuunsysteem brengt ons op de drempel van het leren van de kritieke rol die saunabaden kunnen spelen bij het stimuleren van de immuniteit.

Infrarood Sauna Prijs

Saunatherapie kan de immuniteit bij sporters verhogen: Studie toont aan dat het aantal witte bloedlichaampjes bij sporters hoger is na een enkele saunasessie

Voor mensen die op de dag van een atletische wedstrijd klaar willen zijn om te presteren, is het van cruciaal belang dat de immuniteit hoog is om niet ziek of uitgeput te raken als het erop aankomt. De aard van wedstrijdsporten brengt met zich mee dat diegenen die zowel goed getraind als gezond zijn op de dag van het evenement, in een aanzienlijk gunstiger positie verkeren dan hun tegenhangers met een minder goed immuunsysteem.

Een studie gepubliceerd in het Journal of Human Kinetics volgde twee groepen gezonde mannen: de eerste groep waren niet-atleten en de tweede elite niveau middenafstandslopers. Voor de studie werd een traditionele Finse sauna gebruikt. Behalve met de hitte van de sauna hielden de deelnemers zich ook onmiddellijk bezig met het afkoelingsprotocol door na het saunabaden twee minuten lang een douche op kamertemperatuur te nemen.

Na de saunagang werd bij beide studiegroepen een bloedmonster afgenomen. De resultaten waren baanbrekend wat betreft het saunabad en het aantal witte bloedcellen. Hoewel zowel de atleten als de niet-atleten een hoger aantal witte bloedcellen hadden na een saunabeurt, waren de resultaten voor de atleten aanmerkelijk drastischer.

Saunabaden leverde bij de atleten niet alleen een meetbaar hoger aantal witte bloedcellen op in het algemeen na saunagebruik, maar gaf ook blijk van een opmerkelijke verbetering van het monocytengehalte (een bepaald type witte bloedcel dat betrokken is bij de adaptieve tak van de immuunrespons).

Dit artikel gaat over de voordelen van infrarood saunatherapie op het immuunsysteem.

Saunatherapie
X-Trend saunatherapie

Gezondheidsvoordelen van een infraroodsauna

Diep in het symfonie orkest bevinden zich goed afgestemde instrumenten, bespeeld door getrainde musici, die allen samenwerken om perfect gesynchroniseerde, harmonische trillingen te creëren die weerklinken als diep ontroerende muziekstukken. De menselijke fysiologie is, net als een orkest, een complex dynamisch systeem van creatie. Alle delen van het lichaam moeten in optimale gezondheid zijn om volledig en harmonieus te synchroniseren. De infrarood sauna stemt het subcellulaire en cellulaire netwerk van de lichaamssystemen fijn af om een optimale harmonie en vloeiende synchroniciteit te creëren voor een overvloedige gezondheid.

De combinatie van de oude wijsheid van saunatherapie met moderne technologie heeft een van de beste hulpmiddelen in de moderne geneeskunde opgeleverd: de infraroodsauna. De cascade van gezondheidsvoordelen die het gevolg is van regelmatig gebruik van een breedband-infraroodsauna is een effectieve geneeswijze, omdat het menselijk organisme als één functionerend netwerk wordt behandeld, waardoor een domino-effect van gezondheid in het hele organisme ontstaat.

Dit artikel gaat over de voordelen van infrarood saunatherapie op het immuunsysteem.

Infrarood Sauna Prijs

Netwerkfysiologie: een dynamisch samenspel in het menselijk lichaam

Overvloedige gezondheid en welzijn kunnen alleen worden bereikt wanneer de menselijke vorm wordt bekeken en behandeld door de lens van de geïntegreerde fysiologie. Volgens biologen van Harvard “is het menselijk organisme een geïntegreerd netwerk waarin complexe fysiologische systemen en organen, elk met hun eigen regulerende mechanismen, voortdurend op elkaar inwerken om hun functies te coördineren, en waarin het falen van één systeem kan leiden tot het falen van het gehele netwerk. Een diep respectvolle benadering van de menselijke anatomie als een levend netwerk maakt plaats voor geneeswijzen die het lichaam behandelen als een heel universum op zich.

Wij scheppen de ideale omstandigheden voor het menselijk universum om te gedijen, te genezen en volledig tot leven te komen in reactie op de infrarode lichtstralen. Het wonder van de menselijke vorm kan het best worden begrepen als één enkel functionerend organisme met vele facetten van complexe systemen die op elkaar inwerken van micro- tot macroniveau. De dynamische wisselwerking tussen de systemen van het lichaam is van cruciaal belang voor het ontwikkelen van een begrip van geneeswijzen die het lichaam holistisch behandelen.

Het menselijk organisme is voortdurend met zichzelf in gesprek, en orkestreert perfect de melodische symfonie van subcellulaire activiteiten om een vloeiend samenspel van harmonieuze muziek te creëren. Wanneer één aspect van het systeem faalt, beïnvloedt dit het hele organisme; de behandeling met infraroodsauna werkt in op het menselijk mechanisme als één enkele operatieve eenheid. De positieve gezondheidseffecten van blootstelling aan het infraroodspectrum beïnvloeden het hele organisme. Het ziektemodel van de gezondheidszorg degradeert het volmaakte vat van de menselijke vorm.

Het is onmogelijk om gezondheid en welzijn in het lichaam te creëren vanuit het perspectief van ziekte. Ziekten bestaan nooit geïsoleerd: Wanneer een bepaald orgaan of systeem in het lichaam lijdt, is het noodzakelijk het gehele fysiologische netwerk te behandelen: Infrarood behandeling doet precies dat. De netwerkfysiologie ziet de menselijke anatomie als een actieve machine, voortdurend in beweging, in een voortdurende dans met zichzelf en de externe omgeving. In zijn volle vitaliteit streeft het lichaam naar een harmonieuze verbinding met zichzelf en zijn omgeving, hetgeen een voortdurende dialoog en uitwisseling van informatie en producten vereist.

Voor meer vragen over infrarood saunatherapie neem contact op met onze experts van X-Trend.

Infrarood Sauna Prijs

De introductie van breedband-infrarood licht in het netwerk van het lichaam creëert homeostase op moleculair niveau, wat leidt tot een optimale gezondheid van het hele lichaam. Het behandelen van de totaliteit van de menselijke vorm creëert grote voordelen die in alle aspecten van het individu ervaren worden: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Het onderzoeken van de vele gezondheidsvoordelen van infraroodsauna voor het menselijk lichaam moet worden bekeken door de lens van netwerkfysiologie, met het diepe inzicht dat ziekte nooit geïsoleerd is en dat ware gezondheid en welzijn in elke cel van het lichaam doorklinkt.

Dit artikel gaat over de voordelen van infrarood saunatherapie op het immuunsysteem.

Saunatherapie 2024 - X Trend Infraroodsauna 1
infrarood saunatherapie

Infrarode golflengtes en netwerkfysiologie

Het onderzoeken van de gezondheidsvoordelen van infrarood sauna’s begint met het begrijpen hoe het brede spectrum van infrarode golflengtes interageert met de menselijke fysiologie. Onze technologie is de meest geavanceerde in saunatherapie die vandaag beschikbaar is. Het biedt een oase waar de dans tussen infrarood licht en het lichaam volledig op elkaar kan inwerken en synchroniseren. Infrarode golflengten behoren tot het onzichtbare spectrum van licht en zijn niet zichtbaar voor het menselijk oog, maar kunnen als warmte worden waargenomen. Infrarood licht is in staat diep in de opperhuid door te dringen om het lichaamseigen netwerk volledig aan te boren.

De infrarode stralen dringen door de opperhuid, het grootste orgaan van de mens, en verwarmen het lichaam van binnenuit. Het lichaam reageert zowel op warmte als op licht, dus het gebruik van de infraroodsauna biedt een schat aan gezondheidsvoordelen. De menselijke anatomie wordt bekeken vanuit het perspectief van een actief, levend organisme dat voortdurend met zichzelf in dialoog is om de dans met zijn externe omgeving te begrijpen. Wanneer het lichaam wordt blootgesteld aan de helende infraroodstralen, nodigt de levende anatomie het licht uit in haar netwerksysteem, waardoor een domino-effect van gezondheid ontstaat.

Voor meer vragen over infrarood saunatherapie neem contact op met onze experts van X-Trend

Infrarood Sauna Prijs

Verbeterde circulatie: ATP productie

Wanneer infrarood licht door het eerste huidmembraan dringt en de zachte weefsels van het lichaam binnendringt, reageert het celmechanisme op een gestimuleerde manier. De mens bestaat uit 50 triljoen cellen, en elke cel in het lichaam heeft wat men een “energiecentrum” zou kunnen noemen: de mitochondriën, waar ATP (adenosinetrifosfaat) wordt geproduceerd. De mitochondriën zijn zeer gevoelig voor elk licht, vooral infrarood licht. Zodra het lichaam wordt blootgesteld aan infrarood licht, wordt de ATP-productie exponentieel gestimuleerd.

Wanneer de ATP-productie toeneemt als reactie op de blootstelling aan infrarood licht, komt er salpeterzuur vrij dat de hemoglobine hyperoxygeneert. Verse bloedcellen met zuurstof beginnen door het lichaam te stromen als een snelstromende rivier. De ontsteking in het lichaam wordt veroorzaakt door het gebrek aan zuurstof in de gekwetste zone. Binnen enkele minuten na het nemen van een sauna verhoogt de ATP-productie het zuurstofgehalte in het bloed, wat resulteert in een betere en snellere bloedcirculatie in het hele lichaam en het verminderen van ontstekingen op geblesseerde plaatsen.

De genezing van verwondingen wordt exponentieel versneld door bestraling met infrarood licht

  • gebroken botten
  • verstuikingen
  • Gescheurde ligamenten
  • Gescheurde spieren

De verhoogde bloedcirculatie die wordt bevorderd door de verhoogde ATP-productie van bestraling met infrarood licht zorgt voor zuurstofrijk bloed dat vol zit met voedende, levensondersteunende stoffen die gemakkelijk naar de gekwetste delen van het lichaam stromen en ontstekingen verminderen.

Vermindering van ontstekingen stimuleert het herstel van spieren, ligamenten, pezen en skeletstructuren. Wanneer ontsteking optreedt rond een gewond lichaamsdeel, wordt het als een dam in het lichaamsnetwerk. Gesprek en communicatie worden belemmerd, wat de genezing remt. Blootstelling aan het brede spectrum van infrarood licht activeert de mitochondriën van elke cel en is de katalysator voor sneller stromend, voller bloed dat door het veneuze systeem stroomt, waardoor ontstekingen in gewonde gewrichten, spieren en botten worden verminderd en het netwerk van het lichaam wordt geopend voor gezonde communicatie en interactie.

Gebroken botten, gescheurde ligamenten, peesontstekingen en gescheurde spieren herstellen sneller wanneer ze worden blootgesteld aan infrarode lichtgolven. De zuurstofrijke bloedstromen verhogen de bloedcirculatie, waardoor het natuurlijke herstelmechanisme van het lichaam wordt gestimuleerd.

Dit artikel gaat over de voordelen van infrarood saunatherapie op het immuunsysteem. Voor meer vragen over infrarood saunatherapie neem contact op met onze experts van X-Trend.

Vermindering van vetweefsel en toename van spiermassa

De productie van menselijke groeihormonen die door saunatherapie wordt versneld, vermindert ook de vorming van vetweefsel in het lichaam. Menselijke groeihormonen zijn anabole hormonen die tegelijkertijd de spiermassa doen toenemen en het vetweefsel doen afnemen. Terwijl u in een toestand van diepe ontspanning in de infraroodsauna komt en uw zorgen van u af ziet vallen, verandert uw lichaam in een slankere, gespierdere vorm die vrij is van ongewenst vetweefsel. De verhoogde productie van menselijke groeihormonen door saunasessies leidt tot sneller spierherstel en verjonging. Door het verbeterde spierherstel in de infraroodsauna kunt u uw training regelmatiger hervatten, wat uiteindelijk leidt tot een gespierder lichaamsbouw.

Infrarood Sauna Prijs

Hersenfunctie: toename van helderheid en precisie van denken.

Stimuleren van neurogenese, de vorming van nieuwe hersencellen, door hittestress of hitteschok in een gecontroleerde omgeving. Saunatherapie bevordert neurotrofische factoren, die op hun beurt de groei en ontwikkeling van neuronen in het centrale zenuwstelsel ondersteunen. Wanneer de hersenen door neurogenese worden aangevuld met nieuwe neuronen, kunnen aandacht en intellectuele vermogens gemakkelijk verbeteren. Na de saunabeurt zult u een diepgaande verandering in uw mentale activiteit “voelen” en een diepe precisie en gemak van gedachtenstroom.

Dit artikel gaat over de voordelen van infrarood saunatherapie op het immuunsysteem.

Lager risico op type II diabetes

Een verhoogde insulinegevoeligheid door blootstelling aan het brede spectrum van infrarood licht vermindert het risico op diabetes type II aanzienlijk. Het is wetenschappelijk bewezen dat saunatherapie helpt bij patiënten die lijden aan een verminderde insulinegevoeligheid. Een bezoek aan de sauna schept een intern klimaat dat vergelijkbaar is met aërobe en anaërobe lichaamsbeweging. Dit verlaagt de bloeddruk en verbetert de bloedsomloop bij mensen die niet in staat zijn tot krachtige lichaamsbeweging waarbij zowel het aerobe als het anaerobe systeem worden gebruikt.

Saunatherapie 2024 - Infrarood Saunatherapie
infrarood saunatherapie

Anti-veroudering en huidverjonging

Biologische leeftijd is een vloeiende uitdrukking die kneedbaar is en beïnvloed wordt door interne en externe omgevingsstimuli die de vitaliteit van het menselijk organisme zowel kunnen doen afnemen als toenemen. De chronologische leeftijd, d.w.z. het jaar waarin men geboren is, verandert natuurlijk niet, maar de manier waarop de vitaliteit zich innerlijk en uiterlijk uit, kan op natuurlijke wijze worden veranderd. Het bestralen van de cellen met de nabij-infrarode golflengte brengt een verhoogde collageenproductie op gang. Collageen is verantwoordelijk voor de elasticiteit van de huid.

Met het ouder worden neemt de collageenproductie af en daarmee ook de elasticiteit van de huid. Een regelmatige infraroodsauna geeft uw huid een jeugdiger uiterlijk door een verhoogde collageenproductie. Naast een verhoogde collageenproductie geeft ontgifting door overvloedig zweten de huid een stralend uiterlijk omdat oude dode huidcellen wegvallen en nieuwe aan de oppervlakte komen. Vergelijkbaar met dermabrasie met diamanten, helpt de infrarood sauna het hele lichaam te scrubben.

Niet alleen veroorzaakt de hitte de eerste laag van huidcellen om weg te vallen en nieuwe, verse lagen te openbaren eronder, maar de onlangs blootgestelde huid wordt ook opgevuld met collageen!!!! Door de exponentiële vernieuwing en verjonging van het cellulaire netwerk van het lichaam, in combinatie met de collageenproductie, leidt regelmatig gebruik van een infraroodsauna tot een jeugdiger biologische leeftijd.

Dit artikel gaat over de voordelen van infrarood saunatherapie op het immuunsysteem. Voor meer vragen over infrarood saunatherapie neem contact op met onze experts van X-Trend.

Saunatherapie 2024 - X Trend Infraroodcabine Van 2022 2
saunatherapie - april 2024

Een oase van gezondheid en vitaliteit

Het netwerk van complexe, dynamische systemen binnen de menselijke structuur is kneedbaar en plooibaar, verschuift en verandert in reactie op gezonde stimuli van buitenaf. Een bad in de warme tonen van een infrarood sauna brengt elk netwerk van de menselijke fysiologie weer op één lijn.

Terwijl de breedband-infraroodstralen de cellulaire organisatie van het lichaam stimuleren, beginnen ze te dansen en te bewegen in perfecte synchroniciteit, waardoor een kanaal wordt geopend voor het lichaam om krachtig met zichzelf te communiceren.

Het lichaam kan, afhankelijk van het individu, vele verschillende ziekten tot uiting brengen, maar als één functionerend organisme reageert het lichaam op breedbandige infrarode golflengten in eenheid en harmonie. De warme lichttonen van een infraroodsauna bevrijden het lichaam van pijn en ziekte, zodat het weer kan deelnemen aan de melodie van zijn symfonisch orkest van gezondheid en welzijn.

Voor meer vragen over infrarood saunatherapie neem contact op met onze experts van X-Trend.